NukeViet Edu Gate

Cổng thông tin dành cho phòng giáo dục, sở giáo dục
là phần mềm cổng thông tin chuyên dùng cho các phòng giáo dục, sở giáo dục và đào tạo được tích hợp website trường và liên thông các hệ thống quản lý & website từ cấp trường cho tới cấp phòng và cấp sở.
NukeViet Edu Gate cho phép tích hợp hàng trăm cho tới hàng ngàn website của các trường cùng nhiều dịch vụ khác trên cùng một hệ thống giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí triển khai và bảo trì hệ thống bởi toàn bộ hệ thống được vận hành bằng một phần mềm duy nhất.
G iải pháp đa dạng cho mọi quy mô: Tùy quy mô và nhu cầu sử dụng mà các Phòng giáo dục, Sở giáo dục & đào tạo có thể lựa chọn giải pháp trọn gói dưới dạng mua dịch vụ theo kiểu thuê bao hoặc lựa chọn triển khai cho dự án theo hình thức mua giải pháp phần mềm.
T riển khai cực nhanh: Hệ thống chỉ mất tích tắc để khởi tạo. Tốc độ triển khai cả hệ thống chỉ tính bằng ngày bao gồm cả việc triển khai, cấu hình, nhập dữ liệu ban đầu và huấn luyện đào tạo sử dụng. Rất phù hợp cho những dự án cần triển khai với tốc độ siêu nhanh.
C hi phí linh hoạt: Có nhiều hình thức triển khai với chi phí linh hoạt. Các Phòng giáo dục, Sở giáo dục & đào tạo có thể lựa chọn hình thức triển khai phù hợp với khả năng tài chính của mình và các trường trực thuộc.
Q uản lý website một cách tập trung: Tích hợp, khởi tạo và quản lý từ hàng trăm cho tới hàng ngàn website của các trường trực thuộc một cách đơn giản và nhanh chóng trong khi vẫn đảm bảo tiết kiệm tài nguyên mạng, giảm công sức quản trị xuống mức tối thiểu.
K hả năng phân phối tài nguyên mạnh mẽ: Các website trực thuộc có đầy đủ tính năng cao cấp như một website độc lập, có thể tùy ý sử dụng sub-domain hoặc tên miền riêng, chủ động lựa chọn giao diện và module, quản lý nội dung, phân quyền quản trị... theo ý muốn.
C ho phép tích hợp và mở rộng thêm nhiều ứng dụng phục vụ quản lý, tra cứu như:  tra cứu điểm thi (trên web và nhắn tin qua điện thoại), tra cứu văn bằng, văn bản pháp quy, quản lý công văn đến và đi, quản lý lịch công tác, tthi trắc nghiệm trực tuyến, báo cáo thường kỳ...