TRẢI NGHIỆM TRỰC TIẾP

NukeViet Edu Gate

GIẢI PHÁP CỔNG THÔNG TIN DÀNH CHO PHÒNG GIÁO DỤC, SỞ GIÁO DỤC TÍCH HỢP WEBSITE CÁC TRƯỜNG

I. Hướng dẫn thử nghiệm hệ thống quản trị

 

Đăng nhập Admin Control Panel của từng cổng thông tin hoặc từng website bằng tài khoản quản trị của site đó để thử nghiệm với từng site.

Cổng thông tin cấp trên có thể quản lý website trực thuộc cũng như phần quyền quản trị, phân tài nguyên cho các website trực thuộc.

Để trải nghiệm hệ thống này, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài khoản thử nghiệm hoặc trực tiếp tham quan các website đang sử dụng giải pháp này. Dưới đây là mô hình của PGD Đông Anh, Hà Nội:

Cổng thông tin chính: Sử dụng 2 địa chỉ: http://donganh.edu.vn http://pgddonganh.edu.vn

Cổng thông tin này tích hợp 87 website trực thuộc, bao gồm: 29 trường tiểu học, 26 trường THCS và 32 trường mầm non:

1. Tiểu học: 29 trường

1.1. Trường Tiểu học Bắc Hồng: http://thbachong.donganh.edu.vn

1.2. Trường tiểu học Cổ Loa: http://thcoloa.donganh.edu.vn

1.3. ...

2. THCS: 26 trường

2.1. Trường THCS Bắc Hồng: http://thcsbachong.donganh.edu.vn

2.2. Trường THCS Bùi Quang Mại: http://thcsbuiquangmai.donganh.edu.vn

2.3. ...

3. Mầm non: 32 trường

3.1. Trường mầm non Bắc Hồng: http://mnbachong.donganh.edu.vn

3.2. Trường mầm non Hoa Mai: http://mnhoamai.donganh.edu.vn

3.3. ...

Địa chỉ trang quản trị, Tài khoản Site Admin/mật khẩu: vui lòng liên hệ để được cung cấp và trải nghiệm quản trị.

II. Hướng dẫn khởi tạo để thử nghiệm một website:


1. Truy cập: http://nukeviet.com/truong-hoc/

2. Chọn một mẫu giao diện mong muốn để xem chi tiết

3. Trong trang xem chi tiết, nhấp nút "Xem demo" để xem trang mẫu online. Ví dụ website của PGD: http://edu04.gate.edu.vn

4. Nhấp nút "Đăng ký sử dụng" để tiến hành khởi tạo website để sử dụng thử. Ví dụ khởi tạo website mẫu 04 của 1 PGD tại đây:
http://nukeviet.com/register/Giao-dien-giao-duc-04/

5. Điền các thông tin được yêu cầu.

 Họ và tên: (*) Họ tên của bạn.
Điện thoại: Điện thoại của bạn.
Email quản lý site: (*) Email của bạn.
Domain: (*) Lựa chọn domain sử dụng tạm thời cho website (ký tự chữ hoặc số không dấu)
Tên website: Đặt tên cho website.
Mã chống spam: (*)
Bấm nút “Gửi thông tin” và chờ trong giây lát để website mới được tạo.
6. Sau khi khởi tạo xong. Hệ thống sẽ cung cấp cho bạn địa chỉ trang quản trị cũng như tên tài khoản và mật khẩu tài khoản quản trị.
5. Đăng nhập trang quản trị website mới tạo bằng tài khoản quản trị. Cách quản trị website mới tạo xin xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng của NukeViet.

III. Các yêu cầu khác:


Vui lòng liên hệ hoặc đăng ký sử dụng thử nếu quý vị có nhu cầu thử nghiệm trên hệ thống đầy đủ.